ติดต่อเรา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์: 02-017 5555

 โทรสาร: 02-017 5566

 อีเมล์: [email protected]

 


คะแนนโหวต :