“วาโย” เพิ่มมูลค่าลูกปัดมโนราห์ สู่เครื่องประดับแฟชั่น

ชมเชย ภาคใต้ “วาโย” เพิ่มมูลค่าลูกปัดมโนราห์ สู่เครื่องประดับแฟชั่น

พัทลุงถือเป็นจังหวัดที่มีศิลปะพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้านมากมาย โดยเฉพาะมโนราห์ ซึ่งเพิ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของมนุษยชาติ เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอรวรรณ เต็มดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกปัดโนรา วาโย ทำผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์ขึ้นมาจากแรกเริ่มที่ร้อยเป็นชุดมโนราห์แบบดั้งเดิม แต่ปัญหาคือสามารถใช้ได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

คุณอรวรรณต้องการให้ลูกปัดมโนราห์สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้างขึ้น จึงใช้นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการร้อยลูกปัดมโนราห์แบบเดิมมาเป็นการร้อยลูกปัดมโนราห์แบบประยุกต์เป็นสินค้า แฟชั่นต่างๆ เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน พวงกุญแจสายคล้องแมส รวมถึงชุดมโนราห์ร่วมสมัย เป็นชุดแฟชั่นซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งนอกจากสวมใส่สะดวกมากขึ้น ยังเพิ่มมูลค่าให้ลูกปัดมโนราห์อีกด้วย

จุดเด่นหนึ่งลูกปัดมโนราห์ แบรนด์  WAYO  คือสามารถแยกสินค้าใส่เป็นชิ้นได้  มีการปรับเรื่องของเฉดสีของชุดให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อการใช้ประโยชน์ในวาระต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น  โดยวางกลุ่มลูกค้าหลัก คือศิลปินมโนราห์   ใช้ตั้งหิ้งเพื่อบูชาคู่ตาพรานและเทริด  รวมถึงหน่วยงานราชการทุกสังกัดของจังหวัดพัทลุง ลูกค้ากลุ่มรองลงมาคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงานชุมชน และผู้ที่สนใจศิลปะการร้อยลูกปัดแบบมโนราห์

เป้าหมายการเติบโตของ WAYO คือการมุ่งประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การไลฟ์สด เพื่อสร้างโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น โดยมองถึงการสร้างรายได้หลักล้านภายในปีนี้

•นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากลูกปัดมโนราห์ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องลูกปัดในการแสดงมโนราห์  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโก มาผลิตเป็นสินค้าเครื่องประดับแฟชั่นต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น สร้อยคอต่างหู แหวน เป็นต้น โดยยังคงใช้การออกแบบลวดลายและเทคนิคการร้อยลูกปัดที่สืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

•การเติบโต
ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ และช่องทางขายผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ เพิ่มการไลฟ์สดเพื่อสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มขึ้น

ที่มา : https://www.brandage.com/article/35382คะแนนโหวต :