“ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากครั่งผาสาทแก้ว” ยกระดับผ้าพื้นเมืองโบราณ

ชมเชย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากครั่งผาสาทแก้ว” ยกระดับผ้าพื้นเมืองโบราณ

มหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวน้อย  เพราะคนส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นเมืองรอง  คุณณกรณ์  ตั้งหลัก  ประธานผู้จัดการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาสาทแก้ว ในฐานะคนมหาสารคามมีความต้องการที่จะสร้างจุดเด่นให้เมืองนี้ เพื่อให้คนท้องถิ่นมีความรู้สึกภูมิใจผืนแผ่นดินเกิด โดยนำ “ผาสาทแก้ว” ชื่อลายผ้าโบราณอันขึ้นชื่อของจังหวัดมหาสารคามบวกกับความชำนาญการทำผ้าไหมทอลายย้อมสีธรรมชาติของคนท้องถิ่น มาสร้างอัตลักษณ์ความโดดเด่นด้วยครั่ง  ซึ่งเป็นแมลงที่คนจังหวัดมหาสารคามเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ย้อมผ้าแล้วให้สีแดงสดและชัดเจนเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้จังหวัดนี้เป็น “มหาสารคาม มหานครแห่งครั่ง ราชาแห่งสีย้อมไหม”

คุณณกรณ์ พัฒนาผ้าทอ และกระบวนการเทคนิคในแต่ละกระบวนการให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น  อาทิ  การสาววงเส้นให้มีมาตรฐาน  พร้อมคิดค้นกระบวนในการปรับค่าพีเอช (pH)  ในรูปแบบของสีครั่งพร้อมใช้  เพื่อลดระยะเวลาในการย้อมผ้าและคงคุณภาพของสีที่ได้จากการย้อมครั่งสีไม่ตก  และมีความสม่ำเสมอของผืนผ้า  ซักแล้วไม่หด  รวมถึงการสร้างสรรค์ลวดลายให้นำไปใช้ได้มากที่สุด เช่น เอาลายโบราณมาผสมลายใหม่  แต่มีพื้นฐานลายโบราณเฉพาะจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ใส่ได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ นอกจากนี้ยังพัฒนาการย้อมทับ และย้อมสีให้เป็นตามเทรนด์สีของแฟชั่นโลก ผ่านกรรมวิธีผสมสีต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ของครั่งเป็นสีหลัก เช่น เอาน้ำย้อมครั้งที่ 1 มาย้อมเส้นไหมใหม่อีกครั้งได้สีชมพู เป็นต้น

ที่สำคัญยังพัฒนาเทคนิคการทอผ้า เพื่อร่นระยะเวลาในการผลิต ลดต้นทุนตั้งแต่กระบวนการมัดหมี่ ทำผ้ายก และเก็บขลิบ โดยสร้างเขาตะกอลายให้ทอง่ายขึ้น รวมถึงลดองค์ประกอบการมัดหมี่ที่มีลายซับซ้อนด้วยการขยายลายให้ใหญ่ แต่ยังคงเอกลัษณ์ลายโบราณ ทำให้การทอเร็วขึ้นเท่าตัว

การใช้เทคนิคใหม่ต่างๆ ดังกล่าว ทำให้สินค้าเป็นที่นิยมของตลาด ในเวลาเดียวกัน กระบวนการทำผ้าทอที่ถูกตัดทอนลงไป ช่วยลดต้นทุนค่าแรงก็ลดน้อยลง ทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้ามากขึ้น สามารถเพิ่มการผลิต เพิ่มการกระจายรายได้สู่ชุมชนและทำให้คนรุ่นใหม่สนใจกลับมาทำงานที่บ้านเกิดเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันกำลังพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อเสริมความแข็งแรงของผ้า เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา และเพิ่มทนทานในการสวมใส่เจาะกลุ่มตลาดแมส

นวัตกรรม
ผ้าทอโบราณพื้นเมืองที่เกิดจากภูมิปัญญาชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้สีย้อมผ้าจากครั่งโบราณธรรมชาติ  100 % ที่ผ่านกระบวนการปรับค่าพีเอช (pH) ในรูปแบบของสีครั่งพร้อมใช้งาน ลดระยะเวลาในการย้อมผ้าและคงคุณภาพของสีที่ได้จากการย้อมครั่ง ผสมผสานการออกแบบลวดลายที่ร่วมสมัยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงการพัฒนาเทคนิคการทอผ้าที่ทำให้ลดระยะเวลาในการผลิต ลดต้นทุน และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ได้อีกด้วย
 
การเติบโต
พัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อเสริมความแข็งแรงของผ้า เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา และเพิ่มความทนทานในการสวมใส่ เจาะกลุ่มตลาดแมส

ที่มา : https://www.brandage.com/article/35369คะแนนโหวต :