“แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวชุมชน ตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวด” เส้นทางท่องเที่ยวผสานนวัตกรรมเล่าเรื่อง

ชมเชย ภาคใต้ “แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวชุมชน ตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวด” เส้นทางท่องเที่ยวผสานนวัตกรรมเล่าเรื่อง

ไอเดียเริ่มต้นเกิดจากพระครูแม็ค พระลูกวัดพะโคะ ซึ่งเป็นนักเล่าเรื่องสังเกตเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สนใจและให้ความสำคัญกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ท่านพระครูจึงอาสาเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวพื้นที่ตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้วยตัวเอง ทำมาระยะหนึ่งก็มองเห็นโอกาสในการเติบโตจากการท่องเที่ยวนี้ จึงเสนอกับชุมชนว่าให้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดขึ้น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงกระจายรายได้ให้กับชุมชน

โดยใช้นวัตกรรมการนำเรื่องเล่าของชุมชนมาออกแบบให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เช่น วัดต้นเลียบ สถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวด เสริมสิริมงคลชีวิตด้านรากฐานชีวิตที่มั่นคง วัดดีหลวง สถานที่บวชเรียนหลวงปู่ทวด เสริมสิริมงคลชีวิตด้านการงาน การเรียน การเงิน สำนักสงฆ์นาผูกเปล สถานที่พญางูคลายลูกเเก้วคู่บารมี เสริมสิริมงคลชีวิตด้านสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง เลี้ยงลูกง่าย วัดพะโคะ สถานที่บูรณปฏิสังขรณ์ เเละจำพรรษา เสริมสิริมงคลด้านความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมีนักเล่าเรื่องของชุมชน รวมถึงการเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยี AR สร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังใช้แพลตฟอร์มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเป็นศูนย์กลางในการพานักท่องเที่ยวต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เพื่อกระจายรายได้ให้กับแต่ละชุมชน สำหรับช่องทางเล่าเรื่องชุมชนจะทำผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจอีบุ๊ค แผ่นพับ และเว็บไซต์ท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวด
 

คุณบุญศิริ สุวรรณศรี ประธานวิสาหกิจชุมท่องเที่ยวตามรอยบ้ายเกิดหลวงปู่ทวด เปิดเผยว่า หลังจากมีแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวและมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเกิดขึ้นก็สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา โดยสร้างรายได้ให้ชุมชนเฉลี่ยปีละ 2 แสนบาท หลังจากนี้จะมีการนำเสนอการท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดในสื่อต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การลงโซเชียลมีเดีย สร้างคอนเทนต์ในติ๊กต็อกที่เริ่มทำบ้างแล้ว เพื่อดึงให้คนเข้ามาเที่ยวในชุมชน

นวัตกรรม
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวในการศึกษาวิถีชุมชนตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวด โดยการนำเรื่องเล่าของชุมชนมาออกแบบให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงใช้เทคโนโลยีจำลองภาพเสมือนจริง (AR : Augmented Reality) ในการนำเสนอที่ครอบคลุมทั้งเส้นทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชน โดยใช้แนวคิด “เที่ยวชุมชน กินช้อป ครบวิถี สร้างบุญเสริมบารมี ตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวด” เป็นการนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในพื้นที่มาเป็นตัวละครบอกเล่าเรื่องราว ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดสงขลาได้อีกด้วย
•การเติบโต
เพื่อเป้าหมายในการเติบโตขึ้น 3 เท่า ทางวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวด จะเน้นขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และการทำคอนเทนต์ในช่องทางติ๊กต็อก รวมถึงการให้บริการด้วยใจ และเพิ่มกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

ที่มา : https://www.brandage.com/article/35381คะแนนโหวต :