ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม PIN รุ่นที่ 4 ภาคเหนือคะแนนโหวต :