เปิดงาน “IP NextWork 2021 สานพลังพื้นที่\ยกระดับธุรกิจนวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้กล่าวเปิดงาน “IP NextWork 2021 สานพลังพื้นที่\ยกระดับธุรกิจนวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้ธีม “ติดปีกธุรกิจด้วยเครื่องหมายการค้าและการสร้างสรรค์โลโก้” เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Virtual Event ผ่าน Zoom Application

   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (IP) พร้อมกับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย IP โดยมุ่งเน้นขยายสู่ภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการของภาครัฐ และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินธุรกิจ

        

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมบูรณ์ เอื้อธีรศรัณย์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บรรยายในหัวข้อ “สร้างรายได้ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า” และ คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรยายในหัวข้อ “การสร้างสรรค์โลโก้เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ” ซึ่งวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ร่วมให้คำปรึกษาในช่วง Chat Space และได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาในหัวข้อ “รู้ทันเทคนิค Fast Track จดหรือต่ออายุเครื่องหมายการค้ากับศูนย์ IPAC” และยังมีทีม NIA ร่วมให้คำปรึกษาด้านกลไกการสนับสนุนของสำนักงานให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจภายในงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :