ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่6


ไฟล์เอกสารประกอบ
รายชื่อCCIO6_72.pdf |


คะแนนโหวต :