เครื่องขึ้นรูป 3 มิติเพื่อการวินิจฉัยโรค (3D PRINTING) สามารถช่วยในการ สร้างชิ้นงานที่มีความละเอียดซับซ้อน

 

 

3D printing คือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถพิมพ์สิ่งของจาก idea ให้ออกมาเป็นต้นแบบ 3 มิติ เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เนื่องจาก 3D Printer สามารถช่วยในการสร้างชิ้นงานที่มีความละเอียดซับซ้อนโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพง และไม่ต้องทำแม่พิมพ์ การปรับเปลี่ยนดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ทำได้ง่ายดายและมีต้นทุนต่ำ เทียบกับการทำแม่พิมพ์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน  สามารถผลิตอุปกรณ์ที่มีขนาดและรูปร่างเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลได้ เช่น แขนเทียมและขาเทียมสำหรับผู้พิการส้นรองเท้าที่เข้ากับรูปเท้าได้พอดี พิมพ์อวัยวะมนุษย์ได้ เช่น กระดูกเทียมทำจากไทเทเนียม

ความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยความร่วมมือระหว่างกัน ผสานความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทั้งในด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิศวกรรม ส่งผลให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่ใช้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  ทั้งในด้านการวินิจฉัย  การรักษา และการทดลองวิจัยในคน

 คะแนนโหวต :