PACPODCAST Chiang Mai Innovation City EP.23

'เชียงใหม่' เมืองที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีศักยภาพในการเป็น "เมืองนวัตกรรม"

PAC Podcast EP. นี้ พาขึ้นเหนือ ทัวร์เชียงใหม่ ไล่ตามคันคลอง มองอีกด้านของเมืองเชียงใหม่ ที่มีทั้งย่านนวัตกรรมการแพทย์ ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์ มีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่สามารถเป็นแหล่งผลิตนวัตกรและที่สำคัญมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็นบ้านหลังใหม่ของ Digital Nomad และสตาร์ทอัพจากทั่วโลก วันนี้เชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับการเป็น "เมืองนวัตกรรม"


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :