ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมปลุกไอเดียและร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ในงาน "MEDCHIC Innovation Day" ในธีม "Driving Healthcare through Innovation" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกูรูด้าน Health Tech การแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์จากเหล่า Tech Startup รวมถึงงานแถลงข่าวเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก" (Suandok Medical Innovation District) เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ และ ตอกย้ำบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Global Hub) ด้านนวัตกรรมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562


image วิดีโอ

คะแนนโหวต :