NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation Challenge 2021)

                                             
“กฎหมายนวัตกรรม” สำคัญอย่างไร? ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันกับงานเสวนา “กฎหมายนวัตกรรม ครั้งที่ 2”

คุณรู้หรือไม่ “กฎหมายนวัตกรรม” สำคัญอย่างไร?

อะไรคือประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ?

ทำอย่างไรให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันกับงานเสวนา “กฎหมายนวัตกรรม ครั้งที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

จัดโดย NIA ร่วมกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (รับจำกัด 50 ที่นั่ง) คลิ๊ก shorturl.at/bfAZ0

หรือรับชมทางออนไลน์ http://www.facebook.com/NIAThailand


คะแนนโหวต :