เครื่องแจ้งเตือนผู้บุกรุกในที่อยู่อาศัย

รายละเอียดของนวัตกรรม
เพื่อป้องกันและลดความกังวลใจ ของการเกิดการลักทรัพย์หรือเหตุอันตรายขณะนอนหลับ เนื่องจากมีการแจ้งเตือนเข้าทางไลน์แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและเสียงสัญญาณที่ดังขึ้นมาเมื่อมีคนเปิดประตูหรือหน้าต่างเข้ามาในบ้าน ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 V ควบคุมด้วย Node MCU V2 ESP8266

 สถานที่เยี่ยมชมนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ : 02-281555

การแสวงหาความร่วมมือ
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ


คะแนนโหวต :