สมุดปกขาวด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีสำคัญ คือ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาข้อเสนอในการพัฒนาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัเภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบไปด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่านimage รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
Introduction.pdf |
Chapter1.pdf |
Chapter2 Part1-2.pdf |
Chapter2 Part3-4.pdf |
Chapter3.pdf |


คะแนนโหวต :