โครงการ AGTECH AI – SYNERGY FOR AGRIFUTURE มาถึงสัปดาห์ที่ 9

เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วกับโครงการ Growth Program หรือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2563 (Growth Program 2020) จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Durian Corp และเครือข่ายธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 

 

โดยสัปดาห์ที่ 4 เริ่มด้วยการบรรยายโดย คุณโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Durian Corp เกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจและสตาร์ทอัพ ต่อด้วยคุณสุหฤท สยามวาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด ในหัวข้อ “ธุรกิจครอบครัว ก็โตได้” 

 

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายจาก คุณโปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ Deputy Chief Executive Officer บริษัท InTouch Holdings Plc ในหัวข้อ “How to Growth with CVC” ให้กลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ควบคู่ไปกับการบรรยายเกี่ยวกับกลไกสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม ต่อด้วยการเสวนาเกี่ยวกับกลไกสินเชื่อนโยบายภาครัฐจากตัวแทนธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs นำโดยคุณอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม และคุณปาณิศรา คะบุศย์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ปิดท้ายด้วยการบรรยายจากคุณธนพงษ์ ณ ระนอง Managing Director, Beacon VC ในหัวข้อ “Preparing for Negotiation with VC”

 

#NIA #GrowthProgram2020 #DurianCorp #SMEs #สตาร์ทอัพ


คะแนนโหวต :