Chiang Mai City Lab เชิญชวนนวัตกรส่งผลงานนวัตกรรมสำหรับส่งเสริมสุขภาวะของเมือง โดยมีย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกเป็นแซนด์บอกซ์

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
1 พฤษภาคม 2566 - 30 กันยายน 2566
ข้อมูลการติดต่อ
คุณอะนัส พรหมเทศ
หมายเลขโทรศัพท์
083-5414926
สถานที่จัดงาน
จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

 

 

Chiang Mai City Lab เชิญชวนนวัตกรส่งผลงานนวัตกรรมสำหรับส่งเสริมสุขภาวะของเมือง โดยมีย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกเป็นแซนด์บอกซ์

 

🚀เปิดโอกาสให้นวัตกรส่งผลงานนวัตกรรมสำหรับส่งเสริมสุขภาวะของเมือง

โดยมีย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกเป็นแซนด์บอกซ์

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมถนนสุเทพ ถนนนิมมานฯ และถนนศิริมังคลาจารย์ เมืองเชียงใหม่

กรุณาแนบวีดีโอแนะนำผลงานนวัตกรรมของท่าน ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1j9IxuFPgKfNVIJ1OzPZ4bdJTwzHd3_krPwYY1t5zq5I/edit


 

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 1 พ.ค. 2566 (00.00) - 30 ก.ย. 2566 (00.00)
วันที่รับสมัคร 25 มี.ค. 2566 (10.00) - 30 เม.ย. 2566 (23.59)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 083-5414926
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 คุณอะนัส พรหมเทศ 083-5414926
2 คุณนรมน ไชยกันทา 084-6164639

ไฟล์เอกสารประกอบ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนวัตกรรม 2566.docx |
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนวัตกรรม 2566.pdf |