กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 (Pioneering Innovator Network: PIN#4)

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
-
ข้อมูลการติดต่อ
จิดาภา รื่นนารีนารถ
หมายเลขโทรศัพท์
029174646
สถานที่จัดงาน
-

รายละเอียด

Timeline ของกิจกรรม PIN รุ่นที่ 4
(เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละภูมิภาค)

 

เงื่อนไขผู้สมัคร :      (1) เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือกำลังดำเนินการจดทะเบียนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน
                          หรือ (2) เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในพื้นที่
                          หรือ (3) เป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่     

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการรับสมัคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน ไม่ระบุ
วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. 2565 (00.00) - 10 ก.พ. 2566 (00.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ jiedapah@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 029174646
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 จิดาภา รื่นนารีนารถ นักส่งเสริมนวัตกรรม 029174646 jidapah@nia.or.th