KHUM INNO-SENSE HACKATHON 2022

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
25 มิถุนายน 2565 - 23 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลการติดต่อ
คุณปพิชญา ลิ้มทะวงศ์ (แคทต้า)
หมายเลขโทรศัพท์
091-5466161
สถานที่จัดงาน
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

KHUM INNO-SENSE HACKATHON 2022

กิจกรรมอบรมและแข่งขันพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบและนวัตกร ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 25 มิ.ย. 2565 (00.00) - 23 ก.ค. 2565 (00.00)
วันที่รับสมัคร 7 มิ.ย. 2565 (00.00) - 20 มิ.ย. 2565 (00.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมเวิร์คชอปและการแข่งขัน KHUM INNO-SENSE HACKATHON 2022
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 (คน/ที่นั่ง)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 091-5466161
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 คุณปพิชญา ลิ้มทะวงศ์ (แคทต้า) ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) 091-5466161

แผนที่

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่
นำทาง

รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ใบสมัครเข้าร่วมเวิร์คชอปและการแข่งขัน KHUM INNO-SENSE HACKATHON 2022.docx |