กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 2) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
-
ข้อมูลการติดต่อ
นายมนัสพงษ์ มั่งไคร้ (ท็อป)
หมายเลขโทรศัพท์
098-971-5954
สถานที่จัดงาน
แจ้งสถานที่ภายหลัง

รายละเอียด

“THAILAND INNOBIZ CHAMPION” สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค

 

  ไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ใดในประเทศไทย จังหวัดไหนก็ตาม หากคุณมีความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโต และต้องการบอกให้ทุกคนรู้ว่าผลงานของคุณสามารถเป็นความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น และสามารถยกระดับธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วยแนวคิดนวัตกรรมได้

มากับเรา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs หรือ StartUp รุ่นใหม่หัวใจนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดค้นหา “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค” พร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนภูมิภาคสู่การประกวดในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย และร่วมเป็นหนึ่งใน “นิลมังกร” ที่จะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศและทั่วโลกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน !!!

มาร่วมค้นหาประสบการณ์ที่ท้าทาย แล้วมาบอกให้ทุกคนรู้ว่า คุณพร้อมแล้วที่จะเป็น “นิลมังกร” ที่แรกของประเทศไทย

 

                                    กรุณาพิมพ์รายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่อง (มิเช่นนั้นกรรมการจะไม่พิจารณา)

                                                  ‼️  ดาวน์โหลด คู่มือการสมัคร ⬇️⬇️

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup หรือ Social Enterprise หรือวิสหากิจชุมชนในภูมิภาค
2. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%
3. มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
4. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกจำหน่ายในตลาดแล้ว และมียอดขายไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป
5. รายได้ของบริษัท ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี
6. เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมหรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น
7. มีการจัดทำคลิปวิดีโอ แนะนำตัวและแนะนำบริษัท ความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อใช้อัพโหลดในการสมัคร

 

 

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน ไม่ระบุ
วันที่รับสมัคร ไม่ระบุ
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 098-971-5954
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นายมนัสพงษ์ มั่งไคร้ (ท็อป) นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส (ภาคเหนือ) 098-971-5954 manatpong@nia.or.th
2 นางสาวจิดาภา รื่นนารีนารถ (เบล) นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคกลาง) 082-917-4646 jidapah@nia.or.th
3 นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา (ตาล) นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคอีสาน) 094-159-4692 varasri@nia.or.th
4 นางสาววัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ (น้ำ) นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคใต้) 095-194-6551 watcharabhorn@nia.or.th

รูปภาพ
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มสมัครโครงการ_นิลมังกรรุ่น 2(1).docx |
คู่มือการสมัครกิจกรรม นิลมังกร รุ่นที่ 2.pdf |