แบบยืนยันการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร KIID INCUBATION PROGRAM

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
10 กรกฎาคม 2564 - 22 สิงหาคม 2564
ข้อมูลการติดต่อ
คุณเยาวรัตน์ เกกินะ
หมายเลขโทรศัพท์
02-017-5555 ต่อ 416
สถานที่จัดงาน
-

รายละเอียด

หลักสูตร KIID INCUBATION PROGRAM

ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไทขอเชิญชวน Startup มาร่วมอบรม
หลักสูตร KIID INCUBATION PROGRAM
"ยกระดับความสามารถการประกอบธุรกิจนวัตกรรมด้าน E-Commerce และ New-media ” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SME
.
🍌ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!! 
🍌เนื้อหาอบรมพิเศษเฉพาะธุรกิจของท่านและมี Mentor ประจำทีมค่อยดูแลตลอดโครงการ
🍌กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนสำหรับทีมที่มีศักยภาพ
.
🍌หมดเขตลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 10 ก.ค. 2564 (00.00) - 22 ส.ค. 2564 (00.00)
วันที่รับสมัคร 1 มิ.ย. 2564 (00.00) - 9 ก.ค. 2564 (17.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 (คน/ที่นั่ง)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ yaowarat@nia.or.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-017-5555 ต่อ 416
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 คุณเยาวรัตน์ เกกินะ นักส่งเสริมนวัตกรรม 02-017-5555 ต่อ 416