โครงการพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาเมืองในพื้นที่ทดลองนวัตกรรม (Chiang Mai City Innovation Lab)

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
15 สิงหาคม 2564 - 15 มกราคม 2565
ข้อมูลการติดต่อ
คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้
หมายเลขโทรศัพท์
098-971-5954
สถานที่จัดงาน

รายละเอียด

 

 

โครงการพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาเมืองในพื้นที่ทดลองนวัตกรรม (Chiang Mai City Innovation Lab)

 

ชวนคุณนำนวัตกรรมที่มีมาทดลองใช้จริงในเมือง!
🚀 หากคุณเป็นนวัตกรที่มีข้อเสนอนวัตกรรมในการแก้ปัญหา หรือ พัฒนาเมืองในมิติต่างๆ และต้องการทดลองใช้นวัตกรรมนั้นในเมืองจริง  

🚀วันนี้โอกาสของคุณมาถึงแล้วกับโครงการ Chiang Mai City Innovation Lab ที่จะช่วยประสานให้เกิดการเปิดพื้นที่ให้คุณได้นำนวัตกรรมของคุณมาทดลองใช้ในเมือง  

🚀 มีพื้นที่ให้ร่วมทดลองใช้นวัตกรรมภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 15 ส.ค. 2564 (08.00) - 15 ม.ค. 2565 (17.00)
วันที่รับสมัคร 1 ก.ค. 2564 (00.00) - 31 ก.ค. 2564 (18.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ manatpong@nia.or.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 098-971-5954
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส 098-971-5954 manatpong@nia.or.th
2 คุณณัฏฐพร ยวงคำ เจ้าหน้าที่ดูแลกิจกรรม 098-555-2938