กิจกรรมการส่งเสริมการใช้พื้นที่ Food Incubation Kitchen Playground สำหรับผู้ประกอบการ StartupSMEs ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
29 มิถุนายน 2564 - 30 ธันวาคม 2564
ข้อมูลการติดต่อ
คุณณัฏฐ์ ธารพิเชฐ (เป้)
หมายเลขโทรศัพท์
095-675-8838
สถานที่จัดงาน
Food Incubation Kitchen Playground

รายละเอียด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


           ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้พื้นที่ Food Incubation Kitchen Playground สำหรับผู้ประกอบการ Startup/SMEs ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

  คุณสมบัติเบื้องต้น

🚀  ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
🚀  ผู้ประกอบการ Startup/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
🚀  จดทะเบียนธุรกิจถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด เป็นต้น
🚀  มีไอเดีย หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อผ่านการคัดเลือก

🔺  โปรแกรมการใช้พื้นที่ Future Food Lab พร้อมบริการให้คำแนะนำของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลา 6 เดือน                                        
🔺  ที่ปรึกษาทางธุรกิจส่วนตัว                                        
🔺  ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมแผนการตลาด                                    
🔺  มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อนักลงทุนชั้นนำของประเทศ                        

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 29 มิ.ย. 2564 (07.00) - 30 ธ.ค. 2564 (17.00)
วันที่รับสมัคร 29 มิ.ย. 2564 (08.00) - 31 ก.ค. 2564 (17.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาการจดทะเบียนบริษัท
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร **พร้อมรับรองสำเนา**
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ SMEs, Startup
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-675-8838
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 คุณณัฏฐ์ ธารพิเชฐ (เป้) 095-675-8838
2 คุณสุดารัตน์ วรญาณปรีชาพงศ์ (แนน) 091-851-4453

แผนที่

สถานที่จัดกิจกรรม Food Incubation Kitchen Playground
นำทาง