การฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IP Webinar) ครั้งที่ 4 เรื่อง “เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองซอฟต์แวร์และแนวทางการบริหารจัดการซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ”

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
22 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวจุฑามาศ รัตนายุ
หมายเลขโทรศัพท์
02-017-5555 ต่อ 506
สถานที่จัดงาน

รายละเอียด

 

การฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IP Webinar) ครั้งที่ 4 

เรื่อง

“เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองซอฟต์แวร์

และแนวทางการบริหารจัดการซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ"

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IP Webinar) ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก

คุณศิรัญญา หรูวรรธนะ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

มาร่วมให้ความรู้ในเรื่อง

  • ความสำคัญของการบริหารจัดการซอฟต์แวร์
  • กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองซอฟต์แวร์
  • ผลกระทบจากการถุกละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจและกณีศึกษา
  • แนวทางการบริกหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์

 


 

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 22 มิ.ย. 2564 (13.30) - 22 มิ.ย. 2564 (15.30)
วันที่รับสมัคร 1 มิ.ย. 2564 (00.00) - 21 มิ.ย. 2564 (23.59)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ juthamas.mind@nia.or.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-017-5555 ต่อ 506
Facebook https://www.facebook.com/NIAThailand/
Website https://www.nia.or.th
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวจุฑามาศ รัตนายุ ผู้ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 02-017-5555 ต่อ 506 juthamas.mind@nia.or.th