การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021)

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564
ข้อมูลการติดต่อ
นายณัฐวุฒิ มรกฎ
หมายเลขโทรศัพท์
02-017-2555 ต่อ 642
สถานที่จัดงาน
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด

 

                              การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564                              


 

        ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021) ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท 

 

✉️  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผลงานมาได้ที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
         อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 

📞  โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626  โทรสาร 0-2942-7621                                           E-mail : ricefoundthailand@yahoo.com

   🔻 ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564 🔻

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 5 ต.ค 2564 (09.00) - 5 ต.ค 2564 (17.00)
วันที่รับสมัคร 3 พ.ค. 2564 (00.00) - 16 ส.ค. 2564 (00.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ ricefoundthailand@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-017-2555 ต่อ 642
Website https://drive.google.com/file/d/138z5uXMQdTp3POP_2Weu0bM9hkXxtEcv/view
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นายณัฐวุฒิ มรกฎ นักส่งเสริมนวัตกรรม 02-017-2555 ต่อ 642 nuttawut.m@nia.or.th

แผนที่

สถานที่จัดกิจกรรม มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำทาง

รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ใบสมัครการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี2564.pdf |