The Power of brand DNA

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
13 สิงหาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา
หมายเลขโทรศัพท์
094-1594692
สถานที่จัดงาน
Limon Villa Khaoyai จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

💥 ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 ก.ค. 64 💥


 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง 5 ก.ค. 64 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ผู้บริหาร หรือทายาทธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
- ต้องการติดอาวุธให้กับแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรม สร้างจุดยืนของแบรนด์ให้โดดเด่น ผ่านมุมมอง
ประสบการณ์ และคุณค่า ที่จะเสริมแกร่งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ
เรียนรู้ - ลงมือ - ออกแบบแบรนด์อย่างเข้มข้นถึง Brand DNA


เงื่อนไขการสมัคร: ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นอันสิ้นสุด

หมายเหตุ : ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องเข้าร่วมตลอดกิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน)  1 บริษัท/ 1 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย

**ทั้งนี้ช่วงเวลาและวัดจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน**

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 13 ส.ค. 2564 (00.00) - 15 ส.ค. 2564 (23.59)
วันที่รับสมัคร 20 เม.ย. 2564 (00.00) - 5 ก.ค. 2564 (23.59)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup), ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ varasri@nia.or.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 094-1594692
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา นักส่งเสริมนวัตกรรม 094-1594692 varasri@nia.or.th

รูปภาพ
image
image