กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP NextWork)

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
3 สิงหาคม 2564 - 7 กันยายน 2564
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์
หมายเลขโทรศัพท์
0897677199
สถานที่จัดงาน
ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม / ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

 

กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP NextWork 2021)

เรื่อง ติดปีกธุรกิจด้วยเครื่องหมายการค้าและการสร้างสรรค์โลโก้

     ขอเรียนเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา “IP NextWork” อันจะนำไปสู่การปกป้องแบรนด์ด้วยการจดทะเบียนตราสินค้าและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ         ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะได้พบกับกิจกรรมที่จะทำให้ท่านพลิกมุมมองการตั้งชื่อแบรนด์ให้ลูกค้าจดจำ และจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและเพื่อนต่างกลุ่มธุรกิจ

  สถานที่จัดงาน :   

 🟩 ภาคกลาง   วันที่ 3 สิงหาคม 2564  โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

 🟦 ภาคใต้   วันที่ 10 สิงหาคม 2564 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 🟥 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันที่ 31 สิงหาคม 2564  โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 จังหวัด นครราชสีมา 

  🟨 ภาคเหนือ   วันที่ 7 กันยายน 2564 โรงแรมเลอเมริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

  📩 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  14 มิถุนายน 2564
          ปิดการรับสมัคร วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

  เงื่อนไขผู้สมัคร :     

   (1) เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือกำลังดำเนินการจดทะเบียนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน
   หรือ (2) เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในพื้นที่
   หรือ (3) เป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 3 ส.ค. 2564 (09.00) - 7 ก.ย. 2564 (17.30)
วันที่รับสมัคร 14 มิ.ย. 2564 (00.01) - 13 ก.ค. 2564 (23.59)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 (คน/ที่นั่ง)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ SMEs, Startup, วิสาหกิจชุมชน, อื่น ๆ
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ premnapa.c@nia.or.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0897677199
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ นักส่งเสริมนวัตกรรม 0897677199 premnapa.c@nia.or.th
2 นางสาวจุฑามาศ รัตนายุ ผู้ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 02-017-5555 ต่อ 506 juthamas.rat@nia.or.th

รูปภาพ
image
image
image
image