กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (Brain Power Innovation Activity for Regional Enterprise)

image
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
-
ข้อมูลการติดต่อ
นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา
หมายเลขโทรศัพท์
094-1594692
สถานที่จัดงาน
-

รายละเอียด

วัตถุประสงค์กิจกรรม 

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการเติบโต

3.เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนสำหรับธุรกิจใหม่

4.เพื่อให้ผู้ประกอบการนำแผนไปสร้างธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็วอ


รายละเอียดกิจกรรม 

Design : การระดมแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการ

Hack :Workshop จัดทำโมเดลธุรกิจเพื่อจัดแผนธุรกิจในการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโต

Consult : การให้คำปรึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

Coach : ให้คำปรึกษาเพื่อปรับแผนให้เหมาะสม การจัดประมาณกำไรขาดทุน ประมาณการเงินสด ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงิน

Pitch : การนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงแผนก่อนสรุปเป็นแผนธุรกิจฉบับขอทุน

เงื่อนไขผู้สมัคร :

(1) เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือกำลังดำเนินการจดทะเบียนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน

(2) มีไอเดียพร้อม ที่จะขยายธุรกิจ มีเงินพร้อมจะโตหลังโควิดและมีทีมงานพร้อม จะลุยไปด้วยกัน

เปิดรับสมัครจนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน ไม่ระบุ
วันที่รับสมัคร 1 ก.พ. 2564 (00.00) - 5 มี.ค. 2564 (23.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 094-1594692
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา นักส่งเสริมนวัตกรรม 094-1594692 varasri@nia.or.th